2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Κύπρου 2, Κοζάνη 501 31

Οδηγίες για την πρόσβαση στο προσωπικό e-mail των μαθητριών/τών στο ΠΣΔ

Με την απόκτηση λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τα παιδιά, εκτός από την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class, τα παιδιά έχουν αποκτήσει και ένα προσωπικό e-mail στο ΠΣΔ.

Η διεύθυνση είναι της μορφής axxxxxx@sch.gr όπου axxxxxx το αντίστοιχο όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε e-class.

Οι γονείς και τα παιδιά θα είναι καλό να μάθουν πως θα βλέπουν αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφού μέσω αυτού μπορούν να λάβουν ανακοινώσεις απευθείας από τα μαθήματα στα οποία συμμετέχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα e-class.
Αυτό γίνεται πολύ απλά με μετάβαση στη σελίδα:

https://webmail.sch.gr/login.php

και η είσοδος γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε και για την πλατφόρμα e-class.


Μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά: 

τα προσωπικά τους email (αυτά που δώσατε στο σχολείο), 

τα  email των παιδιών στο ΠΣΔ σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία,

την Ιστοσελίδα του Σχολείου μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο