2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Κύπρου 2, Κοζάνη 501 31

Σχολικό έτος 2019 – 2020

Παιδαγωγική  Ομάδα  2ου  Δημοτικού  Σχολείου  Κοζάνης

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση – Τάξη – Μάθημα
Αναγνωστάκης Αναστάσιος ΠΕ 70 Διευθυντής
Σκραπαρλή Ρόζα ΠΕ 70 Υποδιευθύντρια  Ολοήμερο τμήμα
Γιγαντίδου Αντιόπη                       ΠΕ 70 Α΄1
Ιορδάνογλου Ανδρονίκη ΠΕ 70 A΄2
Γκοβλιτσιώτη Ελένη ΠΕ 70 B΄1
Καλπάκη Μαρία ΠΕ 70 B΄2
Τσιμοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 70 Γ΄1
Δόγιας Γεώργιος         ΠΕ 70 Γ΄2
Λαζαρίδου Μάρθα      ΠΕ 70 Δ΄1
Γρηγοριάδου Ευγενία ΠΕ 70 Δ΄2
Σιώζου Ράνια ΠΕ 70 Ε΄1
Φιλιππίδης Παναγιώτης ΠΕ 70 Ε΄2
Κρυσταλλίδου Ελένη ΠΕ 70 ΣΤ΄1
Γκόμπτζιας Γεώργιος ΠΕ 70 ΣΤ΄2
Σαουλίδου Ειρήνη ΠΕ 70 Τάξη υποδοχής
Γιαννακόπουλος Δημήτριος ΠΕ 71 Τμήμα ένταξης
Σελτσιώτης Λεβέντης Κωνσταντίνος ΠΕ 86 Πληροφορική
Ματραπαζίδου Τένια ΠΕ 06 Αγγλικά
Δεβλιώτη Ζωή ΠΕ 06 Αγγλικά
Ζανδέ Αικατερίνη ΠΕ 06 Αγγλικά
Ρούσα Σοφία ΠΕ 79 Μουσική
Γιώτα Αικατερίνη ΠΕ 07 Γερμανικά
Κατσούδα Άννα ΠΕ 05 Γαλλικά
Ζιάβρα Ευαγγελία ΠΕ 11 Φυσική Αγωγή
Σαμαράς Μιχαήλ ΠΕ 11 Φυσική Αγωγή
Καραγιάννης Απόστολος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικά
Χουρναζίδης Κωνσταντίνος Πέτρος ΠΕ 91.01 Θεατρική αγωγή
Μετάβαση στο περιεχόμενο