2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Κύπρου 2, Κοζάνη 501 31

Σχολικό έτος 2018 – 2019

Παιδαγωγική  Ομάδα  2ου  Δημοτικού  Σχολείου  Κοζάνης

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση – Τάξη – Μάθημα
Αναγνωστάκης Αναστάσιος ΠΕ 70 Διευθυντής
Σκραπαρλή Ρόζα ΠΕ 70 Υποδιευθύντρια –  Ολοήμερο τμήμα
Γκοβλιτσιώτη Ελένη ΠΕ 70 Α΄1
Καλπάκη Μαρία ΠΕ 70 A΄2
Λαζαρίδου Μάρθα ΠΕ 70 B΄1
Ιορδάνογλου Ανδρονίκη ΠΕ 70 B΄2
Τσιμοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 70 Γ΄1
Καλλιανιώτης Αθανάσιος ΠΕ 70 Γ΄2
Γρηγοριάδου Ευγενία ΠΕ 70 Δ΄1
Φιλιππίδης Παναγιώτης ΠΕ 70 Δ΄2
Δόγιας Γεώργιος ΠΕ 70 Ε΄1
Γιγαντίδου Αντιόπη ΠΕ 70 Ε΄2
Γκόμπτζιας Γεώργιος ΠΕ 70 ΣΤ΄1
Σιώζου Ράνια ΠΕ 70 ΣΤ΄2
  ΠΕ 70 Τάξη υποδοχής
Γιαννακόπουλος Δημήτριος ΠΕ 71 Τμήμα ένταξης
Σελτσιώτης Κωνσταντίνος ΠΕ 86 Πληροφορική
Ματραπαζίδου Τένια ΠΕ 06 Αγγλικά
Δεβλιώτη Ζωή ΠΕ 06 Αγγλικά
Ρούσα Σοφία ΠΕ 79 Μουσική
Γιώτα Αικατερίνη ΠΕ 07 Γερμανικά
Ζιάβρα Ευαγγελία ΠΕ 11 Φυσική Αγωγή
Σαμαράς Μιχαήλ ΠΕ 11 Φυσική Αγωγή
Κοϊμτσίδη Ελένη ΠΕ 08 Καλλιτεχνικά
Ευθυμιάδης Σωφρόνης ΠΕ 91.01 Θεατρική αγωγή
Μετάβαση στο περιεχόμενο