2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Κύπρου 2, Κοζάνη 501 31

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολικό έτος 2018-2019

Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋπόθεση για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας βασίζεται στην κείμενη  νομοθεσία και συντάσσεται μέσα από διαλογική συζήτηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Παρακάτω ακολουθούν οι βασικοί κανόνες που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας.

Η φοίτηση των μαθητών

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ? ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται ο Διευθυντής για το λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’  και Δ΄ Τάξεων.

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί ( εκτός της πρωινής ζώνης) γίνεται από τις 8.00 ως 8.15 ακολουθώντας, γονείς και μαθητές, τις υποδείξεις ? εκκλήσεις του σχολικού τροχονόμου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει  έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του ο οποίος  ενημερώνει τον διευθυντή του σχολείου πριν μπει στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων, ενώ η εξώπορτα του σχολείου κλειδώνει για λόγους ασφάλειας.

Διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Όλοι βγαίνουν στην αυλή την ώρα του διαλείμματος. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Αποφεύγουμε κάθε μορφή βίας.  Οι μαθητές οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους, να δίνουν προτεραιότητα στο κυλικείο, στις βρύσες και στις τουαλέτες στα μικρότερα παιδιά και να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους   για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις σκάλες. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα, παιχνίδια ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι? αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η αποχώρηση γίνεται αυστηρά την ώρα που οι γονείς-κηδεμόνες έχουν δηλώσει ότι θα αποχωρούν τα παιδιά τους.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Γονείς ? κηδεμόνες

 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές  κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά και το γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου ο μαθητής να είναι ασφαλής και να του προσφερθεί η κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή τον διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Το τηλέφωνο του σχολείου ( 2461 0 34696 ) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

Ο σύλλογος διδασκόντων                                          Ο σύλλογος γονέων

Skip to content